Vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy

Zboží zakoupené v e-shopu G Butik lze bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od kupní smlouvy nemáte.

Podmínky pro vrácení zboží

  • Zboží musí být kompletní, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, čisté, schopné dalšího prodeje, ve stavu a hodnotě, v jakém jste jej obdrželi, pokud možno v originálním obalu.
  • Odstoupit od kupní smlouvy můžete nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení zboží. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží (např. převezmete-li zboží v pátek, lhůta pro odstoupení se počítá od soboty).
  • Zaslat zboží musíte nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
  • Současně se zbožím je nutno také vrátit případný dárek, pokud vracíte veškeré zboží. Pokud vracíte část objednávky, je nutno vrátit obdržený dárek v případě, že hodnota objednávky po odečtení ceny vráceného zboží je nižší než 6 000 Kč.

Postup vrácení zboží

  1. Informujte nás telefonicky nebo e-mailem o zamýšleném vrácení zboží, k tomu lze využít tento vzorový formulář
  2. Zašlete zboží na naši adresu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
  3. Současně se zbožím zašlete doklad o jeho nákupu (fakturu, paragon) nebo jeho kopii.
  4. Současně se zbožím zašlete i případný dárek.

Adresa pro vrácení zboží

G-Butik.cz - Iveta Šubová
Oderská 281
783 55  Velký Újezd

Vrácení kupní ceny

Pokud požadujete vrácení kupní ceny a jsou splněny výše uvedené podmínky, zašleme vám finanční částku bezodkladně nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Vracíme pouze kupní cenu zboží, nikoli další náklady, které vám vzniknou v souvislosti s vrácením zboží. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

Pokud vrátíte zboží nekompletní, poškozené či opotřebované, nebude vám vrácena plná kupní cena. Tato bude přiměřeně snížena s ohledem na míru poškození či opotřebení nebo o náklady potřebné k uvedení zboží do původního stavu. Toto platí i v případě, že zboží nevrátíte v původním obalu. Náklady na vrácení zboží do původního stavu mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nejsme povinni akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží můžeme vrátit na vaše náklady zpět.

Newsletter

Chcete odebírat novinky e-mailem? Přihlaste se k odběru newsletteru.