Reklamace

Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců, pokud není v záručním listu nebo dokladu o koupi uvedeno jinak.

Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na záruční dobu 12 měsíců.

Základní informace

 • Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Neneseme odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným používáním, zacházením nebo instalací výrobků a chybnou obsluhou a manipulací s nimi (např. nadměrným přetěžováním), ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.
 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
 • Záruka se nevztahuje na případné dárky ke zboží, které zákazník obdržel zdarma.

Postup při reklamaci

 1. Informujte nás telefonicky nebo e-mailem o zjištěných vadách zboží a případné reklamaci.
 2. Doručte reklamované zboží na naši adresu s uvedením důvodu reklamace, k tomu můžete využít tento vzorový formulář
 3. Reklamaci lze provést i osobně na níže uvedené adrese
 4. Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné zaslat i příslušný doklad o jeho nákupu (fakturu, paragon).

Adresa pro zaslání zboží

G-Butik.cz - Iveta Šubová
Oderská 281
783 55  Velký Újezd

Řešení reklamace

 • Reklamaci vyřídíme do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží, pokud se jedná o koncového spotřebitele. Pokud se jedná o podnikatelský subjekt, vyřídime reklamaci v nejkratší možné lhůtě.
 • Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou v reklamačním formuláři (v přiloženém listě s popisem závady).
 • Máme právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Nepodstatené porušení smlouvy

Je-li va nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na:

 • odstranění vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, máte právo na:

 • výměnu zboží za bezvadné nebo dodání chybějící části
 • bezplatnou opravu zboží
 • přiměřenou slevu z kupní ceny zboží
 • vrácení kupní ceny

Náklady na reklamaci

 • V případě opravněné reklamace nese náklady za dopravu Prodávající, v opačném případě Kupující.
 • Kupující musí v případě oprávněné reklamace prokázat výši nákladů za dopravu dokladem a požádat o jejich uhrazení.
 • Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu).

Newsletter

Chcete odebírat novinky e-mailem? Přihlaste se k odběru newsletteru.